"Not sad.
Not happy.
But empty."

-

(Source: devoratoare-de-suflete, via ultramegapanda)

(Source: tennantes, via partyandbullshitbruh)

"Какво е това?” ме попита той, посочвайки празните бутилки вино.
Свих рамене небрежно. “План Б.”
“Какъв беше план А?”
“Любов."

-

(Source: fuffels-no, via zaprian)

"Хората с добри сърца винаги се раздават докрай, но пламъчето в тях никога не угасва.Това са хора-огнища.Създадени са да правят другите щастливи !"

-

(Source: jenharris-bulgaria, via lindaterziiska)

"Всичко в живота е временно. Ако нещата вървят добре, наслаждавай се, защото няма вечно да са добре, а ако нещата са зле, не се тревожи, това също няма да е вечно."

-

(Source: bulgarian-quotations, via lindaterziiska)

"I think the reason no one understands us like our first love did is because we don’t let anyone try after that."

- m.k.g

(Source: lalamattiekate, via luchezarav)