"И имайте предвид, че никой след време няма да дойде и да ви каже: “Благодаря ти, че пренебрегна себе си, за да ми е добре на мен."

-

(Source: liveinashadow, via lindaterziiska)

"И понеже казваше истината, хората не я харесваха.."

(Source: vasicoleridge, via xxmihx)


35-24-35